Діяльнiсть

АТ «ВНДІАЕН» створює високоякісне насосне обладнання (майже 800 найменувань насосів), яке експлуатується на багатьох великих енергетичних комплексах атомної та теплової енергетики; на об’єктах нафтопереробки, трубопровідного транспорту нафти й підтримання тиску в нафтових пластах; у хімічній, гірничорудній промисловості; системах водозабезпечення й зрошення; а також у комунальному господарстві.

Візитна картка АТ «ВНДІАЕН» - понад 65 років професійної роботи в газузi насособудування

АТ «ВНДІАЕН» створює високоякісне насосне обладнання (майже 800 найменувань насосів), яке експлуатується на багатьох великих енергетичних комплексах атомної та теплової енергетики; на об’єктах нафтопереробки, трубопровідного транспорту нафти й підтримання тиску в нафтових пластах; у хімічній, гірничорудній промисловості; системах водозабезпечення й зрошення; а також у комунальному господарстві

Читати далі

Новації

Віддалений доступ до технологічного устаткування
Читати далі
Дистанційний моніторинг параметрів роботи обладнання
Читати далі

Соціальна відповідальність

У своїй діяльності АТ «ВНДІАЕН» керується принципами соціальної відповідальності та інклюзивного розвитку, основними з яких є: забезпечення справедливості, розвиток людського капіталу та соціальний захист працівників. Соціальна відповідальність інституту має комплексний характер і спрямована на створення максимально сприятливих умов для ефективної трудової діяльності персоналу

Збереження навколишнього середовища

АТ «ВНДІАЕН» функціонує на засадах сталого розвитку та розділяє відповідальність перед суспільством за збереження сприятливого навколишнього середовища шляхом впровадження раціональних та енергозберігаючих технологій і використання альтернативних джерел енергії.

Проектуючи надійне та енергоефективне обладнання АТ «ВНДІАЕН» здійснює власний внесок у реалізацію Паризької Угоди щодо скорочення викидів парникових газів.

Інформація емітента

  • Особлива інформація
  • Регулярна інформація
  • Звіт ревізійної комісії
  • Загальні збори акціонерів
  • Корпоративні документи
  • Корпоративні документи, які втратили чинність
  • Афілійовані особи
  • Документи звітності ПАТ “ВНДІАЕН”, які подаються відповідним державним органам за вимогами законодавства
  • Квартальна звітність
  • Звіти наглядової ради та виконавчого органу