АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»Загальні збори акціонерів 2020

Документ

Опис

 

Повідомлення про перенесення дати проведення річних загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”, які були заплановані на 10.04.2020

 

розміщено 09.04.2020 

 

Повідомлення про перенесення дати проведення річних загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”, які були заплановані на 10.04.2020; Кваліфікований електронний підпис на доку-менті (печатка) 

розміщено 09.04.2020 

  
 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 06.04.2020)

 

 

розміщено 08.04.2020 

 
 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 06.04.2020); Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

 

 

розміщено 08.04.2020 

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 04.03.2020)

розміщено 06.03.2020  

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 04.03.2020); Кваліфікова-ний електронний підпис на документі (печатка)

 

 

розміщено 06.03.2020 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”

розміщено 05.03.2020

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ “ВНДІАЕН”; Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

розміщено 05.03.2020