Інформація емітента

    оновлено 20.11.2018

 
 
     
   

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ВНДІАЕН" 09.11.2018р.
(розміщено 20.11.2018)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(розміщено 13.11.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (розміщено 08.11.2018)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН» (розміщено 02.11.2018)

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (розміщено 01.11.2018)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ «ВНДІАЕН» (розміщено 18.10.2018)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН» (розміщено 12.10.2018)

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (розміщено 10.10.2018)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН» (розміщено 10.10.2018)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента АТ «ВНДІАЕН» (розміщено 03.10.2018)

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера» (розміщено 02.10.2018)

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2017 рік (розміщено 21.06.2018)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік (розміщено 04.06.2018)

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВНДІАЕН" від 27.04.2018 (розміщено 10.05.2018)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства (розміщено 07.05.2018)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (розміщено 02.05.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (розміщено 26.04.2018)

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»

(розміщено 27.03.2018р.)

Повідомлення про те, що позачергові загальні збори ПАТ «ВНДІАЕН»

(призначені на 20.10.2017) не відбулися

(розміщено 23.10.2017р.)

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»

(розміщено 13.09.2017р.)

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2016 рік (розміщено 10.07.2017р.)

Відомості щодо прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік (розміщено 16.06.2017р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 16.06.2017р.)

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 19.04.2017р.)

Протокол річних загальних зборів від 11 квітня 2017 року (розміщено 19.04.2017р.)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 13.04.2017р.)

 

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2015 рік (розміщено 06.04.2017р.)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік (розміщено 21.03.2017р.)

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 02.03.2017р.)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 28.02.2017р.)

 

Документи звітності ПАТ «ВНДІАЕН», які подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (розміщено 17.02.2017р.)

 

Статут ПАТ «ВНДІАЕН» зареєстрований 30.01.2017 року (розміщено 31.01.2017р.)

 

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 20 січня 2017 року (розміщено 31.01.2017р.)

 

Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2015 рік (розміщено 30.01.2017р.)

 

Протокол позачергових загальних зборів від 20 січня 2017 року (розміщено 26.01.2017р.)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 24.01.2017р.)

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 16.12.2016р.)

 

Протокол загальних зборів від 26-27 квітня 2016 року з підсумками голосування (розміщено 29.04.2016р.)

 

Інформація про відсутність документів на сайті

 

Перелік афілійованих осіб ПАТ «ВНДІАЕН»

 

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ПАТ «ВНДІАЕН»

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН» у 2016 році (розміщено 22.03.2016р.)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 22.03.2016р.)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 17.08.2015р.)

 

Статут ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 07.07.2015р.)

 

Положення про загальні збори ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 07.07.2015р.)

 

Положення про генерального директора ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 07.07.2015р.)

 

Положення про наглядову раду ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 07.07.2015р.)

 

Положення про ревізійну комісію ПАТ «ВНДІАЕН» (розміщено 07.07.2015р.)

 

Протокол загальних зборів від 26-27 червня 2015 року (розміщено 07.07.2015р.)

 

Звіти ревізійної комісії за 2009-2014 роки (розміщено 07.07.2015р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ про Спостережну раду (2004р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ про Виконавчий орган (2004р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори (2004р.)

 

ЗМІНИ до Положення про Виконавчий орган (2005р.)

 

ЗМІНИ до Положення про загальні збори (2005р.)

 

ЗМІНИ до СТАТУТУ (2006р.)

 

ЗМІНИ до СТАТУТУ (2005р.)

 

СТАТУТ
Відкритого акціонерного товариства
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування» (2004р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ про Ревізійну комісію (2004р.)

 

Особлива інформація 07.04.2015

 

Особлива інформація 11.03.2015

 

Особлива інформація 27.02.2015

 

Особлива інформація 09.10.2013

 

Особлива інформація 23.04.2013

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.06.2015р.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 19.08.2014р.

Річний звіт за 2017 рік (розміщено 18.04.2018)

 

 

Звіт 3 квартал 2017 року (розміщено 26.10.2017р.)

 

Звіт 2 квартал 2017 року (розміщено 24.07.2017р.)

 

Звіт 1 квартал 2017 року (розміщено 20.04.2017р.)

 

Річний звіт за 2016 рік (розміщено 07.04.2017)

 

Звіт 3 квартал 2016 року (розміщено 20.10.2016р.)

 

Звіт 2 квартал 2016 року (розміщено 22.07.2016р.)

 

Звіт 1 квартал 2016 року (розміщено 20.04.2016р.)

 

Річна фінансова звітність за 2015 рік

 

Річний звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

 

Звіт 3 квартал 2015 року (розміщено 21.10.2015р.)

 

Звіт 2 квартал 2015 року (розміщено 17.07.2015р.)

 

Звіт 1 квартал 2015 року (розміщено 20.04.2015р.)

 

Річний звіт за 2014 рік з аудиторським висновком (розміщено 26.11.2015р.)

 

Річний звіт за 2014 рік

 

Звіт 3 квартал 2014 року

 

Звіт 2 квартал 2014 року

 

Звіт 1 квартал 2014 року

 

Річний звіт за 2013 рік з аудиторським висновком

 

Річний звіт за 2013 рік

 

Звіт 4 квартал 2013 року

 

Звіт 3 квартал 2013 року

 

Звіт 2 квартал 2013 року

 

Звіт 1 квартал 2013 року

 

Річний звіт за 2012 рік з аудиторським висновком  

 

Річний звіт за 2012 рік

 

Звіт 4 квартал 2012 року

 

Звіт 3 квартал 2012 року

 

Звіт 2 квартал 2012 року

 

Звіт 1 квартал 2012 року

 

Річний звіт за 2011 рік

 

Річний звіт ВАТ "ВНДІАЕН" за 2011 рік

 

Документи звітності ПАТ «ВНДІАЕН»,
які подаються відповідним державним органам
відповідно до вимог законодавства

 

1-й квартал 2016 року

 

4-й квартал 2015 року

 

3-й квартал 2015 року

 

2-й квартал 2015 року

 

1-й квартал 2015 року